Czym jest współczynnik CTR i jak wykorzystać go w promocji strony?

CTR to skrót od Click Through Rate, w języku polskim określany jako współczynnik klikalności. Wskazuje stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń, podając go w skali procentowej. W jaki sposób interpretować wskaźnik CTR i jak wykorzystać go w marketingu internetowym?

Czym jest wskaźnik CTR?

Wskaźnik CTR określa stosunek kliknięć do wyświetleń, wynik natomiast podaje w skali procentowej. Obliczenie wskaźnika jest bardzo proste – wystarczy podzielić liczbę wyświetleń przez liczbę kliknięć, a następnie wynik pomnożyć razy 100%. Przykładowo, jeśli reklama wyświetliła się 1000 internautom, a 250 kliknęło w link, to wskaźnik CTR wynosi 25%. Pozwala on sprawdzić, czy podejmowane działania rzeczywiście przynoszą oczekiwane rezultaty. Im wyższe wartości osiąga wskaźnik CTR, tym lepiej dla konkretnej witryny. Oczywiście, jego wysokie wartości nie przekładają się jeszcze na osiągane przez właściciela strony zyski – samo wejście w witrynę nie oznacza wykonania przez internautę konkretnych, pożądanych akcji. Niemniej jednak daje duże szanse na to, że zachowa się on w wymagany sposób, na przykład dokonując zakupu czy zapisując się do newslettera.

Jakie wartości wskaźnika CTR można uznać za satysfakcjonujące?

Wiadomo już, że im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik CTR, tym lepiej dla właściciela konkretnej witryny. Jednocześnie warto mieć świadomość, że nie istnieje konkretna skala, która mówiłaby, jakie wartości wskaźnika będą dobre, a nad jakimi należy jeszcze popracować. Wiele zależy bowiem od tego, czy witryna pozycjonowana jest na frazy ogólne, czy też na frazy z tak zwanego długiego ogona. W pierwszym przypadku wymagany wynik powinien oscylować w granicach 2-10%, w drugim – od 10 do 25%, przy czym oczywiście, im wyższy, tym lepiej. Warto jednocześnie wziąć pod uwagę, w jakim dokładnie segmencie rynku funkcjonuje konkretna firma. Najtrudniej jest się bowiem przebić tam, gdzie występuje duża konkurencja, znacznie wyższe wartości wskaźnik CTR może osiągać w branżach, które stanowią tak zwaną niszę rynkową. Czasami wskaźnik CTR kształtujący się na poziomie 1% nie musi być sygnałem ostrzegawczym, choć oczywiście warto podjąć działania, mające na celu poprawę wyników klikalności, do czego zresztą dąży dziś niemal każda firma.

Jak wykorzystać wskaźnik CTR w działaniach marketingowych?

Wskaźnik CTR ma przede wszystkim charakter informacyjny. Na jego podstawie można oszacować skuteczność prowadzonych kampanii marketingowych, zwłaszcza tych płatnych. Z drugiej strony, warto wziąć pod uwagę, że wskaźnik ten nie działa w próżni – należy więc interpretować go, jednocześnie analizując innego rodzaju wskaźniki. Pozwala to uzyskać miarodajne wyniki, a tym samym podjąć dalsze, stosowne działania. Wskaźnik CTR coraz częściej jest przedmiotem zainteresowania nie tylko osób pozycjonujących strony internetowe bądź marketingowców, lecz również specjalistów do spraw UX. Znajduje też zastosowanie w kontekście organicznych wyników wyszukiwań. Współczynnik CTR można sprawdzić, korzystając z Google Search Console lub Google Analytics.